Ο ιατρός Ελευθέριος Πέλεχας είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (PhD) στην Επιδημιολογία και μεταπτυχιακού (MSc) στην Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Έχει εργαστεί σε αρκετά νοσοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου (UK) και έχει λάβει τον τίτλο της Ρευματολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Είναι συγγραφέας πολυάριθμων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικών συγγραμάτων ενώ είναι κριτής και μέλος συντακτικής επιτροπής σε εθνικά και διεθνή ιατρικά περιοδικά.


Το ερευνητικό ενδιαφέρον του ιατρού προσανατολίζεται στα αυτοάνοσα νοσήματα του μυοσκελετικού συστήματος.


Μέλος των ακόλουθων ιατρικών εταιρειών: