Βιοψία σιελογόνων αδένων

Η βιοψία χείλους αποτελεί την μέθοδο εκλογής για την διάγνωση διαφόρων ρευματολογικών νοσημάτων, αλλά κυρίως για την διάγνωση του συνδρόμου Sjogren. Το σύνδρομο Sjogren χαρακτηρίζεται από χρόνια φλεγμονή των αδένων που είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή σιέλου και δακρύων.  Όταν υπάρχει συμπτωματολογία με ξηροστομία και ξηροφθαλμία, τότε η κατάσταση αυτή ονομάζεται σύνδρομο ξηρότητας ή σύνδρομο sicca. Η βιοψία χείλους μπορεί να μας πει με ακρίβεια όχι μόνον εάν η χρόνια φλεγμονή είναι παρούσα στο εξετασθέν δείγμα αλλά και την βαρύτητά της.

Οι ελάσσονες σιελογόνοι αδένες βρίσκονται επιφανειακά στην έσω επιφάνεια των χειλιών και είναι εύκολα προσβάσιμοι. Κατά την βιοψία των αδέναν αυτών γίνεται μία πολύ μικρή τομή (μέχρι ένα εκατοστό)  αφού προηγηθεί έγχυση τοπικού αναισθητικού (όπως στην ένεση που κάνει ο οδοντίατρος). Αφού η περιοχή προετοιμαστεί κατάλληλα, αφαιρούνται προσεκτικά 3-5 αδένες (επάνω εικόνα) οι οποίοι μπορούν να συντηρηθούν σε φορμόλη και να αποσταλούν σε κατάλληλο παθολογοανατομικό εργαστήριο με εμπειρία στην αναγνώριση των ευρημάτων. Στο σύνδρομο Sjogren η χαρακτηριστική εικόνα είναι αυτή της εστιακής λεμφοκυτταρικής σιαλαδενίτιδας. 

Η βιοψία χείλους μπορεί να αποκαλύψει άλλες αιτίες φλεγμονής και να οδηγήσει στην διάγνωση άλλων νοσημάτων όπως σαρκοείδωση, αμυλοείδωση ή λέμφωμα.